Bol.com

1 van de grootste online-shops – bol.com – werd toegevoegd aan onze trooperpagina.Bol.com zal vanaf nu dus ook onze jeugdwerking financieel ondersteunen. Surf snel naar www.trooper.be/kmtorhoutjeugd, klik op de gewenste webshop en doe uw online aankopen. U betaalt geen cent meer en u steunt onze jeugdwerking. Op elke online aankoop …