Ombudsdienst

Elke speler / ouder / medewerker die ontevreden is of een klacht heeft over de jeugdwerking, kan de ombudsdienst vragen om tussen te komen. De vertrouwenspersoon is bevoegd voor de volledige jeugdwerking. In eerste instantie probeert men steeds tot een vergelijk te komen met de verantwoordelijke (trainer / coördinator / TVJO / jeugdmanager / bestuurslid). De ombudsdienst is een laatste toevlucht. Deze dienst zal alleen optreden als men geen bevredigende oplossing heeft kunnen bereiken met de rechtstreekse verantwoordelijke.

Ook met persoonlijke problemen die (on)rechtstreeks een gevolg kunnen hebben op het functioneren binnen KM Torhout, kan men (indien gewenst) terecht bij de ombudsdienst. Uiteraard wordt de nodige discretie verzekerd.

Bij KM Torhout is er geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag, onder welke vorm dan ook. De mentale, fysieke en emotionele gezondheid van spelers en speelsters staat bij ons centraal. Pesten, fysiek of verbaal geweld, seksuele intimidatie enz. zijn logischerwijze uit den boze.
Gedrag wordt ongewenst als het jouw persoonlijke grens overschrijdt, en die grens is per definitie subjectief. Jij alleen kan dus oordelen of bepaalde gedragingen ongewenst of grensoverschrijdend zijn. Je grenzen zijn persoonlijk en worden voor een stuk ook cultureel en maatschappelijk bepaald. Zo kan het zijn dat gedrag dat voor jou niet acceptabel is, wel aanvaardbaar is voor anderen. Daarom is duidelijke communicatie over je persoonlijke grenzen belangrijk, om misverstanden te vermijden.
Iedereen, zowel spelers, ouders, trainers, bestuursleden, als ook supporters … kan onze ombudsdienst contacteren met vragen over of meldingen van verbale of fysieke agressie, pesten, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag …

Taakomschrijving ombudsdienst

Komt op vraag tussen bij problemen die niet direct opgelost geraken.
Biedt een luisterend oor aan en neemt het probleem ernstig op.
Probeert steeds vanuit een serene sfeer en met respect voor alle partijen te bemiddelen.
Zoekt naar een oplossing dat gedragen kan worden door alle partijen.

Vertrouwenspersoon

Marina Waerlop – marina.waerlop@skynet.be – 0471 20 59 33

Lid ombudsdienst & studiebegeleiding

Veerle Verstraete – veerle_verstraete@telenet.be – 0472 52 94 06