Ombudsdienst

Elke speler / ouder / medewerker die ontevreden is over de jeugdwerking, kan de ombudsdienst vragen om tussen te komen. De vertrouwenspersoon is bevoegd voor de volledige jeugdwerking. In eerste instantie probeert men steeds tot een vergelijk te komen met de verantwoordelijke (trainer / coördinator / TVJO / jeugdmanager / bestuurslid). De ombudsdienst is een laatste toevlucht. Deze dienst zal alleen optreden als men geen bevredigende oplossing heeft kunnen bereiken met de rechtstreekse verantwoordelijke.

Ook met persoonlijke problemen die (on)rechtstreeks een gevolg kunnen hebben op het functioneren binnen KM Torhout, kan men (indien gewenst) terecht bij de ombudsdienst. Uiteraard wordt de nodige discretie verzekerd.

 

Taakomschrijving ombudsdienst

Komt op vraag tussen bij problemen die niet direct opgelost geraken.
Probeert steeds vanuit een serene sfeer en met respect voor alle partijen te bemiddelen.
Zoekt naar een oplossing dat gedragen kan worden door alle partijen.

 

Vertrouwenspersoon

Marina Waerlop – marina.waerlop@skynet.be – 0471 20 59 33

 

Lid ombudsdienst & studiebegeleiding

Veerle Verstraete – veerle_verstraete@telenet.be – 0472 52 94 06

Reacties gesloten.