Sportongeval

Contactpersoon voor de jeugd bij sportongeval:
jeugdsecretaris DIEDRIK VAN TIEGHEM – 0486 75 00 23 – diedrik.vantieghem@telenet.be

Verantwoordelijke aangifte ongeval en opvolgen dossiers:
gerechtigd correspondent MICHEL DENOLF – 0498 10 29 77 – torhout1992km@deno.be

 

Wat te doen bij een sportongeval?

Heb je een blessure opgelopen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts (in geval van heel ernstige blessure) of met kine Dieter Laleman. Dieter is elke maandag aanwezig in het medisch kabinet op de velodroom van 19u tot 20u. Na een eerste vaststelling zal Dieter bepalen wat er verder dient te gebeuren. Deze dienst wordt u gratis aangeboden. Een afspraak maken is niet nodig.

Vul voor je bezoek aan de kine de vragenlijst ongeval in. Zie hieronder.

Bespreek met de kine of het nodig is om een dossier op te stellen.
Er 2 mogelijkheden wat betreft financiële tussenkomst bij een blessure:

 • Speler heeft behandeling nodig en wenst een tussenkomst van de KBVB. In dit geval is er een ongevalsaangifte bij de KBVB (zie hieronder) nodig met goedkeuring door de KBVB om kine te volgen. Dit betekent ook dat de speler in kwestie niet mag voetballen, want hij is in status “verzekerde speler”.
  Je dient dan de volledige procedure STRIKT te volgen. Deze procedure wordt hieronder beschreven.
 • Speler wil behandeld worden en staat zelf in voor het gedeelte dat de ziekenbond niet terug betaalt (geen dossier bij KBVB). In dit geval is er enkel een voorschrift kine nodig. Dit voorschrift wordt door een dokter geschreven.
  Belangrijk hierbij is dat je je op voorhand goed informeert over de werkelijke kostprijs, zodat je niet voor onverwacht onaangenaam hoge kosten komt te staan.
  Hierbij kan een private ongevallenverzekering nuttig zijn.

Na vaststelling van de blessure, beslist de kine en/of arts wat de te volgen revalidatie inhoudt. Hij kan je doorsturen naar onze revalidatietrainer (op donderdag).
De kine licht de teamtrainer en revatrainer in betreffende de blessure en de verdere opvolging ervan. Belangrijk om weten is, is dat de kine, in samenspraak met de teamtrainer, revatrainer en coördinatoren, beslist wanneer een speler kan trainen en/of spelen en wat de te volgen revalidatie is. Er is voortdurend overleg tussen kine, sportieve leiding, revatrainer en teamtrainer betreffende het verloop van de revalidatie.

Belangrijk: na herstel van blessure dien je steeds bij de kine langs te gaan op maandag voor een laatste controle. De kine beslist of er opnieuw kan deelgenomen worden aan de trainingen en wedstrijden.

 

Procedure sportongeval – terugbetaling Dienst Ongevallen

De dienst Ongevallen van de Voetbalbond komt tussen in bepaalde medische kosten die rechtstreeks de oorzaak zijn van het ongeval tijdens het beoefenen van de voetbalsport in clubverband.
Zaken die reeds voordien bestonden zijn niet verzekerd (bvb tendinitis, hyperventilatie, verergeren van een bepaalde kwetsuur …).
Ook niet alle kosten worden terugbetaald zoals farmaceutische producten, speciale taping … Bij twijfel best vooraf eerst inlichtingen vragen aan onze contactpersonen.
De dienst Ongevallen is een beperkte verzekering. Indien men als speler nog beter wenst verzekerd te zijn (zoals loonverlies, betaling alle medische kosten, dagvergoeding …) dan dient deze privé een verzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten.

 • Vragenlijst ongeval  (zie hieronder) digitaal invullen en ONMIDDELLIJK doormailen Michel Denolf – torhout1992km@deno.be. Eventueel uitprinten en in brievenbus steken: brievenbus velodroom nr 29A (brievenbus met opschrift sportongeval).
 • Medisch getuigschrift dienst ongevallen (zie hieronder) door de dokter laten invullen en samen met een KLEVERTJE MUTUALITEIT binnen de 14 DAGEN in de brievenbus steken.
  Nadien ontvang je per post een BEVESTIGING met onderaan een HERSTELATTEST dat bij herstel door de dokter moet ingevuld worden.
 • BIJKOMENDE KINEBEURTEN moeten worden aangevraagd met een doktersbriefje bij Michel Denolf VOORALEER de kinebeurten worden aangevat.
 • Na herstel het HERSTELATTEST indienen bij Michel Denolf.
 • Aan de mutualiteit de tussenkomst van de zorgen vragen. ATTEST MUTUALITEIT van de tussenkomsten samen met eventuele andere bewijskosten aan Michel Denolf bezorgen. Let wel: het dienen allemaal de originele documenten te zijn. Kopies worden niet aanvaard. Zet op alle documenten het dossiernummer.
 • Afspraak maken met kine voor laatste controle en goedkeuring om opnieuw te beginnen sporten.

Na enige weken krijgt u per post een afrekening van de tussenkomst verminderd met 10,50 euro.
Het toegekende bedrag wordt eerst ontvangen op de rekening van KMT en wordt dan doorgestort door de penningmeester op het rekeningnummer dat op de vragenlijst werd vermeld.

KM Torhout heeft geen enkele inspraak in de beslissing over het al dan niet aanvaarden van het dossier en/of het totaal bedrag van de terugbetaling. Als club kunnen wij enkel zorgen dat alle documenten tijdig verstuurd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de speler en/of ouders zelf om alle documenten tijdig en correct ingevuld aan ons te bezorgen, evenals het correct uitvoeren van de vooropgestelde procedure!

CONTACTEER ZEKER 1 VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN VIA MAIL, SMS, OF TELEFOON!

 

>> Vragenlijst KM ongevallen

>> Medisch getuigschrift dienst ongevallen KBVB

>> Inlichting voor revalidatie

>> Medisch begeleidingsplan jeugdwerking Torhout 1992 KM

>> Voetbal blessurevrij – EHBSO voetbal

 

Comments are closed.