G-voetbal KM

Voetbal is beleven, genieten, winnen en verliezen, afzien en geluk beleven. Ook sporters met een beperking zijn 100% sporters. Daarom wil KM Torhout personen met een beperking de kans geven om hun favoriete sport te kunnen beoefenen door het organiseren van een G-voetbal ploeg. 

KM Torhout wil de taboe rond gepassioneerde sporters met een beperking graag doorbreken en is van mening dat personen met een beperking evenwaardig zijn aan alle andere valide voetballers. Via voetbal kunnen deze sporters tot ontplooiing komen, leren ze wat vriendschap is, beleven ze samen vreugde en tegenslag en leren ze met elkaar en met de trainers om te gaan. 

Elke G-sporter is uniek. De trainers passen de inhoud van de trainingen aan doen aan empowerment: ze zetten niet de beperking van de G-sporter in de verf, maar spelen in op de talenten van de G-sporter.

KM Torhout doet er alles aan zodat de persoon met beperking zich goed voelt op training door te voldoen aan volgende punten:

  • een warm onthaal aanbieden aan G-sporters
  • de voetbalclub is een veilige plek voor iedereen
  • iedere voetballer mag zich op zijn eigen ritme ontwikkelen
  • er is een gemakkelijk bereikbare vertrouwenspersoon
  • de trainer heeft begrip voor de noden van alle voetballers

Door het organiseren van een G-voetbalploeg zal een vaak vergeten doelgroep de kans krijgen om in een echte voetbalploeg te spelen. Deze personen worden uit hun isolement gehaald dankzij dit extra aanbod van KM Torhout en dit verhoogt uiteindelijk de sportparticipatie binnen KM Torhout.

Daarnaast werkt KM Torhout bij de organisatie van de G-voetbalploeg nauw samen met Recreas en Tordale. Deze beide organisatie beschikken over enerzijds sport specifieke expertise en anderzijds kennis over hoe om te gaan met de specifieke doelgroep. Deze beide partijen zijn bereid deze expertise over te brengen naar KM Torhout. Op deze manier kan op een kwaliteitsvolle manier training gegeven worden.

Tordale is een voorziening voor personen met een verstandelijke beperking en geeft het stuur in handen om het leven van deze personen kwaliteitsvol uit te bouwen. We gaan uit van hun eigen kracht en bieden ondersteuning om die te versterken. Zowel het netwerk van de cliënt als de lokale samenleving worden bij de ondersteuning betrokken. Zo zet Tordale haar schouders onder een warme en inclusieve maatschappij waarin onze cliënten volwaardig thuishoren. De aangeboden ondersteuning focust op het bevorderen van de kwaliteit van leven. Tordale zal activiteiten van de G-werking van KM Torhout promoten via de website, via sociale media en via de tijdschriften A3 en De Griffel. Tordale heeft een ruim netwerk en zal veel mensen bereiken.


>> Online inschrijving G-voetbal seizoen 2022-2023

>> Kalender G-voetbal seizoen 2022-2023

Reacties zijn gesloten.