Identificatie speler

Om te mogen deelnemen aan een wedstrijd, eist de KBVB dat een speler zich kan identificeren.

Artikel B6.104
Volgende documenten kunnen als geldig officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
1° een geldige door de overheid uitgereikte identiteitskaart of paspoort, of elk ander geldig door de overheid afgeleverd document met foto dat iemands identiteit bewijst;
2° een vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van verlies of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of van elk ander officieel document zoals bedoeld onder 1°;
3° een afdruk van de gegevens met foto vermeld op de chip van de elektronische identiteitskaart;
4° een afdruk van de gegevens met foto opgenomen in het toepasselijke digitale platform na lezing en koppeling van het identiteitsbewijs.

Vóór elke wedstrijd moet de scheidsrechter de identiteit controleren van alle spelers van wie de naam op het wedstrijdblad voorkomt.

Artikel B6.105
De scheidsrechter controleert in beginsel vóór elke wedstrijd de identiteit van alle spelers van
wie de naam op het wedstrijdblad voorkomt. Deze controle gebeurt in aanwezigheid van de
betrokken spelers en van de officiële afgevaardigden van beide ploegen.
In afwijking daarvan kan de scheidsrechter beslissen het nazicht tijdens de rust of na de
wedstrijd te doen en uiterlijk:
1° vóór de handgeschreven ondertekening van het wedstrijdblad door de betrokken partijen,
of
2° vóór de digitale afsluiting ervan door de scheidsrechter in de infrastructuur van de
organiserende club van de wedstrijd, of
3° alvorens hij zijn kleedkamer verlaat, indien de scheidsrechter het blad niet afsluit in de
infrastructuur van de organiserende club.
Indien een speler geen spelerslicentie of officieel identiteitsbewijs kan voorleggen, vermeldt
de scheidsrechter deze tekortkoming op het wedstrijdblad.

Het niet kunnen voorleggen van een geldig identificatiebewijs en toch de wedstrijd spelen, heeft een forfait-nederlaag (5-0) en een boete, opgelegd door de KBVB, tot gevolg. Hopelijk gebeurt dit niet.

Artikel B6.106
Indien een officieel identiteitsbewijs ontbreekt en de speler toch ingeschreven wordt op
het wedstrijdblad, wordt hem ambtshalve een boete opgelegd van 4,00 EUR, die wordt
teruggebracht op 2,00 EUR in de jeugdkampioenschappen. Daarnaast legt de bevoegde
bondsinstantie de sancties op voorzien voor het inschrijven van niet-gekwalificeerde spelers,
uitgezonderd de boetes.

Reacties zijn gesloten.