Identificatie speler

Om te mogen deelnemen aan een wedstrijd, eist de KBVB dat een speler zich kan identificeren.
Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
– elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie;
– een vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van verlies of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document;
– een afdruk van de gegevens met foto vermeld op de chip van de elektronische identiteitskaart;
– een afdruk van de gegevens met foto opgenomen in E-Kickoff na lezing en koppeling van het identiteitsbewijs;
– elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB.

Vóór elke wedstrijd moet de scheidsrechter de identiteit controleren van alle spelers van wie de naam op het wedstrijdblad voorkomt. Deze controle geschiedt in tegenwoordigheid van de betrokken spelers en van de officiële afgevaardigde van beide ploegen. Desgevallend kan de scheidsrechter beslissen het nazicht tijdens de rust of na de wedstrijd te doen.
Dit dient echter uiterlijk te gebeuren:
– vóór de handgeschreven ondertekening van het wedstrijdblad door de betrokken partijen of
– vóór de digitale afsluiting ervan door de scheidsrechter in de installaties van de organiserende club van de wedstrijd of
– alvorens hij zijn kleedkamer verlaat, indien de scheidsrechter het blad niet afsluit in de installaties van de organiserende club.
Indien een speler geen licentie of officieel identiteitsbewijs kan voorleggen, al naargelang, moet de scheidsrechter deze tekortkoming op het wedstrijdblad vermelden.

Het niet kunnen voorleggen van een geldig identificatiebewijs en toch de wedstrijd spelen, heeft een forfait-nederlaag (5-0) en een boete, opgelegd door de KBVB, tot gevolg. Hopelijk gebeurt dit niet.  

>> Bondsreglement artikel B1421

Reacties gesloten.