Procedure van aansluiting

De jeugdwerking van KM Torhout profileert zich op 3 verschillende niveau’s: gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal jeugdvoetbal.

Gewestelijke teams trainen 2x per week en spelen competitiewedstrijden in de regio. Je kan bij KM Torhout terecht in gewestelijke teams vanaf U7 (Under 7) t.e.m. U21. De gewestelijke teams zijn in principe toegankelijk voor iedereen, maar we houden rekening met de woonplaats van de jeugdspeler.
Wenst u aan te sluiten, dan kan je dit formulier (meldpunt aansluiting/talent) invullen.

Provinciale teams trainen 3x per week en spelen competitiewedstrijden in de hele provincie. Er wordt enkel provinciaal jeugdvoetbal aangeboden in de categorieën U8 en U9 (verplichting van Voetbal Vlaanderen). De samenstelling van deze teams gebeurt met een focus op talent en kwaliteit. Vanuit deze teams wordt interprovinciaal jeugdvoetbal voorbereid. Wij hebben een actief net van jeugdscouts die spelers scouten/screenen met aanleg voor voetbal. Deze screening gebeurt zowel intern als extern. Jeugdspelers die extern gescreend werden, kunnen uitgenodigd worden om een aantal trainingen mee te maken en mogelijk uiteindelijk geselecteerd worden om onze teams te vervoegen. Daarnaast werken we ook samen met elite-teams uit de provincie.
Wenst u uw talent te melden, dan kan je dit formulier (meldpunt aansluiting/talent) invullen.

Interprovinciale teams trainen eveneens 3x per week en spelen competitiewedstrijden in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Interprovinciaal jeugdvoetbal kan in de leeftijdscategorieën U10 t.e.m. U19 (volgens richtlijnen van Voetbal Vlaanderen). Deze vorm van opleiding heeft als doel spelers af te leveren bij de beloften en/of de eerste ploeg. Er worden enkel nog spelers op basis van voetbaltalent geselecteerd. Misschien lijkt dit niet zo sympathiek, maar het is de enige mogelijkheid om onze doelstelling te bereiken en de kwaliteit te bewaren. Selecties voor deze teams gebeuren ook na interne en externe scouting/screening. Onze jeugdscouts volgen dan ook heel wat jeugdwedstrijden op zoek naar talent. Ook voor deze teams kunnen jeugdspelers die extern gescreend werden, uitgenodigd worden om een aantal trainingen mee te maken en mogelijk uiteindelijk geselecteerd worden om deze teams te vervoegen. Daarnaast werken we ook samen met elite-teams uit de provincie.
Uiteraard kunt u ons nog steeds de naam van uw kind doorgeven door dit formulier (meldpunt aansluiting/talent) in te vullen.

Voor de voetbalschool (U6) geldt deze procedure niet. Info over de voetbalschool vind je hier.

Reacties zijn gesloten.