Sportongeval

Contactpersoon en verantwoordelijke aangifte ongeval en opvolgen dossiers:
KELLY COENYE – 0498 44 21 07 – kellycoenye@kmtorhoutjeugd.be

Wat te doen bij een sportongeval?

Heb je een blessure opgelopen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts (in geval van heel ernstige blessure) of met kine Silke Pattyn. Silke is elke maandag aanwezig in het medisch kabinet op de velodroom van 19u tot 20u. Na een eerste vaststelling zal Silke bepalen wat er verder dient te gebeuren. Deze dienst wordt u gratis aangeboden. Een afspraak maken is niet nodig.

Bespreek eventueel met de kine of het nodig is om een dossier op te stellen.
Er 2 mogelijkheden wat betreft financiële tussenkomst bij een blessure:

 • Speler heeft behandeling nodig en wenst een tussenkomst van de KBVB. In dit geval is er een ongevalsaangifte bij de KBVB (zie hieronder) nodig met goedkeuring door de KBVB om kine te volgen. Dit betekent ook dat de speler in kwestie niet mag voetballen, want hij is in status “verzekerde speler”.
  Je dient dan de volledige procedure STRIKT te volgen. Deze procedure wordt hieronder beschreven.
 • Speler wil behandeld worden en staat zelf in voor het gedeelte dat de ziekenbond niet terug betaalt (geen dossier bij KBVB). In dit geval is er enkel een voorschrift kine nodig. Dit voorschrift wordt door een dokter geschreven.
  Belangrijk hierbij is dat je je op voorhand goed informeert over de werkelijke kostprijs, zodat je niet voor onverwacht onaangenaam hoge kosten komt te staan.
  Hierbij kan een private ongevallenverzekering nuttig zijn.

Na vaststelling van de blessure, beslist de kine en/of arts wat de te volgen revalidatie inhoudt. Je kan doorgestuurd worden voor revalidatietraining (op donderdag).
De kine licht de teamtrainer in betreffende de blessure en de verdere opvolging ervan. Belangrijk om weten is, is dat de kine, in samenspraak met de teamtrainer en coördinatoren beslist wanneer een speler kan trainen en/of spelen en wat de te volgen revalidatie is. Er is voortdurend overleg tussen kine, sportieve leiding en teamtrainer betreffende het verloop van de revalidatie.

Belangrijk: na herstel van blessure dien je steeds bij de kine langs te gaan op maandag voor een laatste controle. De kine beslist of er opnieuw kan deelgenomen worden aan de trainingen en wedstrijden.

Procedure sportongeval – terugbetaling Dienst Ongevallen

De dienst Ongevallen van de Voetbalbond komt tussen in bepaalde medische kosten die rechtstreeks de oorzaak zijn van het ongeval tijdens het beoefenen van de voetbalsport in clubverband.
Zaken die reeds voordien bestonden zijn niet verzekerd (bvb tendinitis, hyperventilatie, verergeren van een bepaalde kwetsuur …).
Ook niet alle kosten worden terugbetaald zoals farmaceutische producten, speciale taping … Bij twijfel best vooraf eerst inlichtingen vragen aan Kelly.
De dienst Ongevallen is een beperkte verzekering. Indien men als speler nog beter wenst verzekerd te zijn (zoals loonverlies, betaling alle medische kosten, dagvergoeding …) dan dient deze privé een verzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten.

ONDERSTAANDE PROCEDURE STRIKT VOLGEN:

 1. Verwittig onmiddellijk Kelly via telefoon (0498 44 21 07).
 2. Volgend FORMULIER DOWNLOADEN: aangifte/medisch getuigschrift
 3. ONMIDDELLIJK de VRAGENLIJST KM ONGEVAL invullen en per email doorsturen naar kellycoenye@kmtorhoutjeugd.be. Kan ook gedownload en manueel ingevuld worden.
 4. MEDISCH GETUIGSCHRIFT volledig laten invullen en tekenen door de dokter.
 5. AANGIFTE ONGEVAL niet zelf invullen. Dit wordt door de club zelf ingevuld.
 6. MEDISCH GETUIGSCHRIFT & AANGIFTE ONGEVAL tekenen
  – door de gekwetste zelf vanaf de leeftijd van 13 jaar
  – door ouders/voogd indien jonger dan 13 jaar
 7. Alle ORIGINELE documenten binnen de 14 dagen in de brievenbus KMT-ONGEVALLEN steken of opsturen naar KM TORHOUT – ONGEVALLEN, Bruggestraat 29 A, 8820 Torhout of mailen naar kellycoenye@kmtorhoutjeugd.be. De KBVB aanvaardt geen aangiften die TE LAAT binnen zijn.
 8. KLEVERTJE MUTUALITEIT bijvoegen. NIET vergeten !!!

Bij voorkeur alle documenten op tijd mailen naar Kelly. Zo gaat er geen tijd verloren wanneer documenten in de brievenbus blijven zitten.

EN DAARNA…

Spaar alle attesten van mutualiteit en hospitalisatieverzekering, alsook speciale facturen van ziekenhuis en andere mogelijke kosten om die te kunnen indienen na de behandeling en herstel.

Het herstelattest dat je ontvangt een paar weken na de aangifte moet ingevuld worden door de dokter om verder je voetbalactiviteit te kunnen uitoefenen.

Opgelet:  voor kine wordt alleen een vergoeding toegestaan indien dit vooraf wordt aangevraagd gestaafd door een doktersvoorschrift. Dit voorschrift onmiddellijk doormailen naar kellycoenye@kmtorhoutjeugd.be.

Enige weken na afsluiten van het dossier krijgt u per post een afrekening van de tussenkomst, verminderd met een forfaitair bedrag .
Het toegekende bedrag wordt eerst ontvangen op de rekening van KMT en wordt dan doorgestort door de penningmeester op het rekeningnummer dat op de vragenlijst werd vermeld.

KM Torhout heeft geen enkele inspraak in de beslissing over het al dan niet aanvaarden van het dossier en/of het totaal bedrag van de terugbetaling. Als club kunnen wij enkel zorgen dat alle documenten tijdig verstuurd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de speler en/of ouders zelf om alle documenten tijdig en correct ingevuld aan ons te bezorgen, evenals het correct uitvoeren van de vooropgestelde procedure!

CONTACTEER ZEKER DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON VIA MAIL, PSD, SMS, OF TELEFOON!

>> Stappenplan sportongeval – goed lezen!!!

>> Vragenlijst KM ongevallen – zelf invullen

>> Aangifte/Medisch getuigschrift dienst ongevallen KBVBonmiddellijk laten invullen door arts, bij gedeelte ‘zelf invullen’ ondertekenen door speler zelf vanaf 13 jaar, door ouders indien jonger dan 13 jaar

>> Voetbal blessurevrij – EHBSO voetbal

Reacties zijn gesloten.