Visie

Algemene visie KM TORHOUT

Om de missie te realiseren zijn een aantal strategische keuzes en basiskrachtlijnen van toepassing.
De missie zal duidelijk moeten gedragen worden door alle leden binnen de club en dient verder uitgewerkt in daden.
Iedere betrokkene bij de werking van KM TORHOUT dient zich te gedragen in overeenstemming met de missie. Iedereen dient dus deze missie ten volle te dragen in het bijzonder de leden van de Raad van Beheer en de leden verbonden aan KM TORHOUT.
Bij de aanwerving van nieuwe leden en medewerkers zal erover gewaakt worden dat de missie begrepen, aanvaard en toegepast wordt.
De nodige samenwerkingsverbanden
worden gerealiseerd om onze sportieve doelstellingen te bereiken en dit zowel op het vlak van betere afstemming en integratie van een goeie werking.
De jeugdopleiding is van enorm belang voor onze club: zij vormt de basis, de hoeksteen van de vereniging. KM TORHOUT beoogt een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding aan te bieden met als streefdoel de doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal!
KM TORHOUT wil een actief clubleven en een zo groot mogelijke betrokkenheid creëren bij de spelers, ouders, grootouders, bestuursleden, trainers, medewerkers, sponsors en andere leden en sympathisanten van de club! Zo worden een aantal extra-sportieve activiteiten georganiseerd om die betrokkenheid te vergroten, alsook om bijkomende financiële middelen te verkrijgen.
Het financieel beheer van KM TORHOUT wordt gevoerd in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen.

Algemene doelstelling jeugdopleiding

Jeugdspelers opleiden tot voetballers voor het eigen eerste elftal, door het aanbieden van een optimale begeleiding waarin doorstroming centraal staat en waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de totale ontwikkeling en opvoeding  van de jeugdspelers.

WE SPELEN NIET IN FUNCTIE VAN DE EERSTE PLOEG, WE LEIDEN OP IN FUNCTIE VAN DE EERSTE PLOEG.

Jeugdspelers naar beloften of eerste ploeg brengen.

  • Niet makkelijk op niveau amateur 2/3
  • Vanaf U17
  • U7 tot U16 = opleiden op juiste niveau
  • Ervaring

De doelstelling van onze jeugdopleiding is om eigen jeugdspelers naar beloften of eerste ploeg brengen. Op niveau van 2de-3de amateurs is dit niet gemakkelijk. Daarom dat wij dit stap voor stap doen. Schakelmoment in de opleiding is de U17. Vanaf de U17 wordt gekeken of spelers de nodige kwaliteiten hebben om binnen de 2 à 3 jaar de stap te kunnen zetten naar het beloftenelftal of eventueel naar de A-kern. Van U7 t.e.m. U16 ligt de nadruk op opleiden op het juiste niveau.

Jeugdspelers die opgeroepen worden voor het beloftenelftal krijgen een minimum speelgelegenheid. Daarbij komt ook dat zij bepaalde ervaringen kunnen opdoen door samen te spelen met spelers uit de A-kern die om de één of andere reden naast de selectie zijn gevallen. Wedstrijden van de beloften worden nauw gevolgd door de staf van de A-kern. Het is een podium om zich als jonge speler te kunnen tonen.

Daarnaast staat ook de garantie dat jonge beloftenspelers die mogelijks in aanmerking komen voor de A-kern, de kans krijgen om de voorbereiding op een nieuw seizoen te mogen meemaken met de A-kern.

Dit alles maakt dat de stap tussen jeugd en beloften enerzijds, en beloften en A-kern anderzijds een stukje kleiner gemaakt kan worden.

De totale jeugdwerking van KM TORHOUT schaart zich volledig achter de Panathlonverklaring i.v.m. de rechten van het kind in de jeugdsport.

Eveneens gaan wij de verbintenis aan om alle jeugdspelers minstens 50% van de totale wedstrijdduur te laten spelen. Daarvoor nemen we de gemiddelde speeltijd van de laatste 4 wedstrijden.

>> Panathlon KM Torhout Jeugd

Reacties zijn gesloten.