Ombudsdienst

Elke speler / ouder / trainer / afgevaardigde / medewerker die ontevreden is of een klacht heeft over de jeugdwerking, kan de ombudsdienst vragen om tussen te komen. Het jeugdbestuur heeft in de persoon van Marina Waerlop iemand aangesteld die als vertrouwenspersoon/club-API kan helpen. Deze vertrouwenspersoon/club-API is bevoegd voor de volledige jeugdwerking. In eerste instantie wordt gevraagd om steeds eerst te proberen tot een oplossing te komen met de verantwoordelijke (trainer / coördinator / TVJO / jeugdmanager / bestuurslid). De ombudsdienst en de vertrouwenspersoon/club-API is een laatste toevlucht. Deze dienst zal alleen optreden als men geen bevredigende oplossing heeft kunnen bereiken met de rechtstreekse verantwoordelijke.

Ook met persoonlijke problemen die (on)rechtstreeks een gevolg kunnen hebben op het functioneren binnen KM Torhout, kan men (indien gewenst) terecht bij de ombudsdienst. Uiteraard wordt de nodige discretie verzekerd.

Ethisch sporten

Bij KM Torhout is er geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag, onder welke vorm dan ook. De mentale, fysieke en emotionele gezondheid van spelers en speelsters staat bij ons centraal. Pesten, fysiek of verbaal geweld, seksuele intimidatie enz. zijn logischerwijze uit den boze.

>> Meer info over ethisch sporten

Taakomschrijving ombudsdienst en vertrouwenspersoon/club-API

  • Komt op vraag tussen bij problemen die niet direct opgelost geraken tussen de betrokken partijen.
  • Biedt een luisterend oor aan en neemt het probleem ernstig op.
  • Probeert steeds vanuit een serene sfeer en met respect voor alle partijen te bemiddelen.
  • Zoekt naar een oplossing dat gedragen kan worden door alle partijen.
  • De ombudsdienst garandeert een discrete omgang met de aangereikte informatie of gevoerde gesprekken.

Vertrouwenspersoon/club-API

Marina Waerlop – marina.waerlop@skynet.be – 0471 20 59 33

Reacties zijn gesloten.