Development

Samenstelling van de kernen

Er worden van elke leeftijdsgroep selecties gemaakt op basis van niveau. Er wordt gewerkt met teams gewestelijk (U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U15 en U17), provinciaal (U8, U9, U10, U11, U12, U13, U15 en U17), interprovinciaal (U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U19) en beloften (A en B).
Vanuit de panathlonverklaring: “Alle kinderen hebben het recht om deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden”.

De bespreking gebeurt in de sportieve commissie. De jeugdmanager, samen met TVJO in overleg met jeugdcoördinatoren, jeugdvoorzitter en hoofd scouting en leden van de sportieve commissie. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de jeugdmanager i.s.m. TVJO. Er vindt eveneens voorafgaand overleg met de trainers plaats.

Het doorschuiven van spelers gebeurt in functie van:    

  • tekort aan spelers bij andere ploeg
  • nood aan bepaalde positie(s) bij andere ploeg
  • beloning voor geleverde prestaties
  • verwachtingen van club naar prestatie speler op hoger niveau

Evaluaties

De doelstellingen van het Speler-Evaluatie Systeem (SES) zijn:

  • Kwaliteit en ontwikkeling van de individuele speler inventariseren om deze te kunnen verhogen door gerichte training. Het SES kan onze trainers van informatie voorzien over individuele spelers,, maar ook over hele teams. Bijvoorbeeld: trainer die een nieuwe jeugdploeg overneemt krijgt een overzicht van de kwaliteiten van zijn nieuwe spelertjes.
  • Hulpmiddel voor een juiste selectie van spelers. De gegevens uit het SES dragen bij aan de objectiviteit van de samenstelling van de elftallen.

Er wordt gebruik gemaakt van een beoordeling ontworpen in Pro Soccer Data. De beoordeling is aangepast aan de leeftijdscategorie en aan het niveau.
De evaluatie handelt over 4 onderdelen:

  • Fysieke beoordeling o.a. startsnelheid, loopvermogen, duelkracht …
  • Technische beoordeling o.a. balcontrole, balvastheid, passing …
  • Tactische beoordeling o.a. positiespel, rendement b+, rendement b- …
  • Mentale beoordeling o.a. concentratie, inzet, fairplay …

Deze beoordeling zal gebruikt worden voor iedere leeftijdscategorie, zodat de ontwikkeling van een speler gemakkelijk te volgen is.
De beoordelingen zullen 2x per jaar opgemaakt worden. 
De speler zal besproken en geëvalueerd worden door de trainer, de jeugdcoördinator en/of de TVJO en/of de jeugdmanager, al dan niet in het bijzijn van een ouder (afhankelijk van leeftijd speler en tijdstip evaluatie).


Talenten

In het kader van het partnership met de Club NXT, de jeugdopleiding van Club Brugge K.V., worden oefencompetities voor talentgroepen opgericht.

Talentgroepen zijn ploegen die samengesteld worden uit spelers van U15, U16 en U17. Onze talentgroep krijgt de naam Jong KM. Dit team zal vriendschappelijke wedstrijden spelen tegen talentgroepen van alle partnerclubs. Alle wedstrijden worden normaal gespeeld op woensdag. Het is een competitie zonder klassement en met fairplay hoog in het vaandel.

Jong KM wordt geleid door de coördinator, de jeugdmanager en TVJO, eventueel aangevuld met 1 trainer uit de betrokken leeftijdscategorieën. Er zullen op regelmatige basis evaluaties van deze talenten worden gehouden. Deze gebeuren in samenspraak met alle betrokken trainers en met de sportieve commissie.

Jong KM is een dynamische groep. Dit betekent dat de selectie meerdere keren per seizoen kan wijzigen. Er wordt geen vaste kern gemaakt. De selectie gebeurt eveneens in samenspraak met dezelfde mensen.

Bedoeling is om onze talenten te laten kennismaken met het voetbal op een hoger niveau en met een hogere snelheid van uitvoering om zodoende de spelers optimaal voor te bereiden op een eventueel verdere stap naar beloften of eerste elftal.

Daarnaast zullen de spelers van jong KM ook op mentaal vlak begeleid worden.


Doorstroming

Jeugdspelers waarvan vastgesteld wordt dat ze binnen hun eigen leeftijdscategorie geen progressie meer kunnen maken omwille van hun capaciteiten (‘te goed voor eigen leeftijd’), worden doorgeschoven naar een hogere leeftijdscategorie. Uiteraard gebeurt dit na overleg met betrokken speler en ouders in kwestie enerzijds en sportieve leiding anderzijds.     

Niet onbelangrijk is om na te gaan of de speler in kwestie mentaal voldoende sterk is om de stap te zetten. Dit kan nagegaan worden in een persoonlijk gesprek. Het belang van de jeugdspeler staat steeds centraal en voorop.

Deze situatie is steeds aanpasbaar.


Laat-Matuur

Laat mature of laatrijpe spelers zijn spelers die een jongere biologische leeftijd hebben dan hun ontwikkelde leeftijdsgenoten. Deze fysiek minder mature kinderen hebben de groeispurt nog niet achter de rug en zijn hierdoor vaak minder competitief.

Bij laat mature jeugdspelers kan een oplossing gevonden worden om de betrokken jeugdspeler in een lagere leeftijdsgroep te laten mee voetballen. Deze oplossing kan enkel maar na overleg met speler en ouder. De jeugdopleiding helpt bij de procedure om het noodzakelijk medisch document te verkrijgen.

Het belang van de jeugdspeler staat steeds centraal en voorop. Forceren hierbij is uit den boze.

Deze situatie is steeds aanpasbaar.


A- en B-Team

KM Torhout A speelt nationaal voetbal in 2de amateur en KM Torhout B speelt in 3de provinciale.

Binnen onze werking spreken we van een A-weg en een B-weg.

De A-weg start bij de IPU16 waarbij de opleiding in functie staat van het A-elftal.
De B-weg start bij de GU17.

We kiezen ervoor om de postformatie (IPU19 & beloften A) als 1 grote groep de behandelen. Er wordt geen duidelijke keuze gemaakt wie belofte is en wie U19 is, m.u.v. die spelers die niet meer in aanmerking komen voor de U19 omwille van hun leeftijd.

Elke week op donderdagavond wordt, in overleg met de jeugdmanager, de selectie voor deze teams gemaakt.

Spelers die positieve vorderingen maken, kunnen vanaf januari door de trainer van de 1ste ploeg uitgenodigd worden tot deelname aan 1 of meerdere trainingen met de A-kern. Deze spelers worden dan ook verder nauw opgevolgd, zodoende een duidelijk beeld te kunnen krijgen van de speler zelf met een mogelijk definitieve overstap naar de A-kern als gevolg.

Niet alleen zijn voetballende kwaliteiten zijn belangrijk, maar ook mentale en fysische zaken.
Hoe verteert hij de trainingen en hoe integreert hij zich in de groep?

Indien het beeld duidelijk positief is, dan verkrijgt hij een plaats in de A-kern. Uiteraard volgen we de speler op ifv de groep en dient hij zich ook volledig aan te passen aan verzwaarde trainingsintensiteit. Hij krijgt een loopprogramma om bepaalde fysieke achterstand bij te werken en vooral op mentaal vlak wordt gekeken of hij opgenomen kan worden en zich ook zo openstelt naar de andere cultuur in de kleedkamer. Er wordt vaak gepolst naar de belasting van intensiteit van trainingen en wedstrijden bij de jongens. Er is veel overleg. Belangrijk ook is dat ze de limieten van hun lichaam leren kennen en durven te doseren.

Indien overwegend positief, maar te weinig subjectief kunnen beoordelen, dan kan hij de volledige voorbereiding meemaken op het nieuwe seizoen en opnieuw worden geëvalueerd eind van de voorbereiding. Normaal gezien is het dan wel de bedoeling dat speler in A-kern blijft, maar samen met hem wordt de evaluatie overlopen om te zien waar hij nog kan groeien.

Indien we echter vooral op fysiek of mentaal vlak zouden oordelen dat hij beter nog een beetje rijpt bij de beloften, dan zullen wij dit overmaken om overbelasting te vermijden. Niettemin wordt hij verder opgevolgd.

Spelers die afvallen, kunnen kiezen om in te stappen in de B-weg. Spelers kunnen er uiteraard ook bewust zelf voor kiezen om de stap naar de B-weg te zetten.

Het B-elftal zal enkel bestaan uit spelers die uit de eigen opleiding komen of die vroeger onze jeugdopleiding gevolgd hebben.

Reacties zijn gesloten.